bestuur

SCHOOLBESTUUR
VZW Ignatius Scholen in Beweging
Ursulinenstraat 4
1000 Brussel

 

SAMENSTELLING
Het schoolbestuur is conform het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad (d.d. 02 april 2004 – afd. 2 – art. 8 – par. 2) participatief samengesteld.

 

Het schoolbestuur telt 13 leden :
– 9 verkozen leden :       – 3 afgevaardigden van het personeel

– 3 afgevaardigden van de ouders

– 3 gecoöpteerde leden

– 4 ambtshalve leden met adviserende stem (pastoor, voorzitter oudercomité en directeurs)

Voorzitter : Herman De Cnijf

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris van de VZW.
Het dagelijks bestuur handelt conform de richtlijnen uitgetekend door het schoolbestuur.

Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting : voorzitter Herman De Cnijf, p.a. Prinsenstraat 17 te Grimbergen.

 

BELEIDSVERKLARING
Het schoolbestuur en de directie werken, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingsysteem uit, stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit. In dit globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald en wordt er regelmatig geëvalueerd.

 

SCHOLENGMEENSCHAP
“De Parel” – Prinsenstraat 17 – 1850 Grimbergen
voorzitter van het CASS : dhr. Jaak Cauwenberghs

scholen :
Vrije Kleuterschool “Prinsenhof” – Prinsenstraat 17 – 1850 Grimbergen
Vrije Lagere School “Prinsenhof” – Prinsenstraat 19 – 1850 Grimbergen
Vrije Basisschool “Sint-Jozef” – Sint-Amandsplein 31 – 1853 Strombeek-Bever
Vrije Basisschool “De Cirkel” – Dorpsstraat 24 – 1851 Grimbergen
Vrije Basisschool “De Ankering” – Heienbeekstraat 26 – 1850 Grimbergen

 

Missie en visie:

  • De scholengemeenschap ‘De Parel’ wil, binnen de scholen die er deel van uitmaken in Grimbergen, een kwalitatief hoogstaand onderwijs in het Nederlands ondersteunen gebaseerd op de Christelijke waarden voor alle kinderen ongeacht herkomst, kleur of stand.
  • Dit houdt in dat alle kinderen vanuit eenzelfde visie en in een vergelijkbare omgeving opgevangen worden.
  • Dit alles moet gebaseerd zijn op een oprechte verbondenheid met elkaar en een wederzijds respect.

 

terug