bestuur

SCHOOLBESTUUR
VZW Ignatius Scholen in Beweging
Ursulinenstraat 4
1000 Brussel

De vzw Ignatius Scholen in beweging treedt op als schoolbestuur (Inrichtende Macht) en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

De vzw Ignatius Scholen in Beweging is een scholen-vzw die actief is in het Brusselse Gewest en de Rand en bestuurt 11 scholen, waarvan 2 secundaire scholen en 9 basisscholen. Het bestuur volgt het ignatiaans project van de orde van de jezuïeten en hun stichter, Ignatius van Loyola.

De raad van bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt de langetermijnstrategie van de vzw en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van de raad van bestuur:

 • vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Paul Yperman en Peter Knapen
 • Joris Tiebout
 • Afgevaardigd bestuurder: Eddy Van de Velde
 • Frank Robben
 • Goedele Wynants
 • Josse De Baerdemaeker
 • Sabien Lemiegre
 • Katrien Leveugle
 • Anne Deman-Baert
 • Herman De Cnijf
 • Eddy Pauwels

Voorzitter campusraad: Herman De Cnijf

Voorzitter schoolraad: An Vandeven

PEDAGOGISCHE BEGELEIDING

Ons schoolteam staat er niet alleen voor maar wordt ondersteund door de SJ-begeleidingsdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges en hun ignatiaanse partnerscholen.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze schoool. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

Schoolbegeleiders: Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck

Lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

 

terug