CLB

HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het

Vrij CLB Noord-West Brabant,
Gendarmeriestraat 63 te Vilvoorde
tel : 02 251 15 55

De consulenten zijn Dirk Janssens & Lisbet van Gijseghem

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:
Het leren en studeren.
De onderwijsloopbaan.
De preventieve gezondheidszorg.
Het psychisch en sociaal functioneren.
Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders.
Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming.

terug