inschrijvingsbeleid

Eenmaal de ouders hun kinderen hebben ingeschreven, is deze inschrijving geldig voor de kleuterschool en de lagere school, behoudens definitieve uitsluiting.Inschrijvingen gebeuren chronologisch op de voorziene inschrijvingsmomenten (zie inschrijvingen).

Schooljaar 2019 – 2020.

 Voor de kleuterschool:  Aantal vrije plaatsen op  01/03/2019

onthaalklassen en 1ste kleuterklassen

75 kleuters

Voor geboortejaar 2017:

  • 9 plaatsen voor indicatorleerlingen
  • 66 plaatsen voor                      niet- indicatorleerlingen

Voor het geboortejaar 2016:

  • 0 plaatsen

2de en 3de kleuterklassen

72 kleuters

Voor geboortejaar 2014:

  • 0 plaatsen

Voor geboortejaar 2013:

  • 0 plaatsen
 Voor de lagere school:
1ste – 2de en 3de leerjaren  71 leerlingen
  •  0 plaatsen
4de – 5de en 6de leerjaren  70 leerlingen
  • 1 plaats voor 5de lj (indicatorleerling)
  •  0 plaatsen voor 4de en 6de leerjaren