Pedagogische studiedag op woensdag 8 februari

Op woensdag 8 februari is er een pedagogische studiedag. Die dag zullen onze leerkrachten werken rond taalbeleid en onze visie verder vorm geven. Er is die dag geen les, maar er wordt wel opvang voorzien op de school. Dit kan van 7.30 u. tot 17.00 u. Hiervoor diende er op voorhand ingeschreven te worden bij het secretariaat.