Volleybalinitiatie

In samenwerking met volley Vlaanderen kwam Kristof De Loose een schitterende volleybalinitiatie aan onze leerlingen geven. Het binnenbrengen van de buitenwereld in onze school en samenwerking met cruciale partners is cruciaal voor onze schoolwerking. We zijn dan ook heel blij dat Volley Vlaanderen ons deze kans heeft gegeven.