Vormingsavond ouderraad: gezag vanuit verbinding

Op 4 mei komt gastspreker Tine Heylen meer uitleg geven over hoe opvoeden vanuit een hedendaags gezag. Na een inspirerende inleiding met tal van voorbeelden, is er ruimte voor uitwisseling en vragen. In de vragenronde krijgt u heel wat tips mee om thuis toe te passen.

Vergeet je niet in te schrijven via oc.vbsprinsenhof@gmail.com