1873 – Verhuis naar Zevensterre.

 

Omdat er steeds meer leerlingen bijkwamen, moest de school uitbreiden.

In 1873 verhuisde de zustersschool naar de “Zevensterre” aan de Hoge steenweg 12.