1879 Vrije jongensschool

Hier zien we een klas van de vrije school, met haar allereerste meester J.B. Van Campenhout, die toen in de Groenpoort woonde op het Kerkplein. In 1885 werd hij opgevolgd door ‘de dikke meester’, Karel Verheyen, die in 1912 met zijn leerlingen naar de gemeentelijke jongensschool overging. De vrije school werd in 1879 opgericht door Prelaat Van Put, die tevens pastoor was. Zij stond op de plaats van de huidige gelagzaal van het Fenikshof. Vierde van rechts op de eerste rij is wijlen notaris Jozef Van Campenhout.