1915 – Bouw zustershuis en klaslokalen Prinsenstraat.

Toen in 1912 de school weer te klein werd beslisten pastoor Van Noppen en moeder-overste aan gravin de Merode ( eigenares van het Prinsenkasteel ) een stuk grond te vragen om een nieuwe school te bouwen.

De gravin gaf haar toestemming en op 15 september 1913 werd met de nieuwbouw in de Prinsenstraat begonnen.

Op 8 oktober 1915 namen de zusters hun intrek in het nieuwe woonhuis (vooraan) en enkele dagen later werden de lessen voor de 233 leerlingen aangevat in de nieuwe klaslokalen.