1957-58 Bouw en inhuldiging 1ste kleuterpaviloen.

De nieuwe kleuterpaviljoenen.

In 1957 wordt er gestart met de bouw van het 1ste kleuterpaviljoen.

Op 19 oktober 1958 werd dit ingehuldigd.

De werken van het 2de kleuterpaviljoen startten op juli 1961.

De wijding gebeurde door de Grimbergse Prelaat De Winde op zondag 17 december 1961.