1957 – Eerste schoolcomité in de Vrije meisjesschool.

Oktober 1957 in de meisjesschool :

Eerste Schoolcomité

Op 17 oktober 1957 was er immers overgegaan tot stichting van een “schoolkomiteit” voor de Meisjesschool, bestuurd door de “Eerwaarde Zusters, Dochters van den H. Jozef”.

De leden waren

Geestelijk adviseur : Pastoor De Ridder,

Voorzitter : P.P.Janssens,

Ondervoorzitter : Dr.F.Verelst uit de Beiaardlaan,

Secretaris : Maurice Van den Berghe van de Vilvoordsesteenweg,

Directrice, Eerwaarde Zuster Thérèse Van den Driessche,

Bestuursleden Zuster Rosa en Maurice Costenoble.