inschrijvingsbeleid

Eenmaal de ouders hun kinderen hebben ingeschreven, is deze inschrijving geldig voor de kleuterschool en de lagere school, behoudens definitieve uitsluiting. Inschrijvingen gebeuren chronologisch op de voorziene inschrijvingsmomenten (zie inschrijvingen).

Schooljaar 2022- 2023.

 Voor de kleuterschool:  Aantal vrije plaatsen op  20/09/2022
onthaalklassen, 1ste kleuterklassen en 2de kleuterklassen 72 kleuters
  • 0 plaatsen
3de kleuterklassen 69 kleuters
  • 0 plaatsen
 Voor de lagere school:
1ste – 2de en 3de leerjaren  69 leerlingen
  •  0 plaatsen
4de – 5de en 6de leerjaren  69 leerlingen
  • 0 plaatsen