lagere school

juf Sarah
eerste leerjaar A
juf Leen
eerste leerjaar B
juf Lies
eerste leerjaar C
juf Brigitte
tweede leerjaar A
juf Elke
tweede leerjaar B
juf Liszl
tweede leerjaar C
juf Evi en Liesbeth
derde leerjaar A
juf Els
derde leerjaar B
meester Stef
derde leerjaar C
juf Eline (vervanging meester Yani)
vierde leerjaar A
juf Katleen
vierde leerjaar B
juf Kim
vierde leerjaar C
juf Laura
vijfde leerjaar A
juf Marissa
vijfde leerjaar B
juf Julie
vijfde leerjaar C
juf Maité
zesde leerjaar A
juf Fendi
zesde leerjaar B
meester Steven
zesde leerjaar C
juf Mieke
Zoco - zorg 1ste graad
juf Irène, Liesbeth, Anja
Zorgteam 1ste graad
juf Nele
Zoco - zorg 2de graad
juf Nes, Kathy
zorgteam 2de graad
meester Jo
Zoco - zorg 3de graad +
juf Hilde, Kathy
zorgteam 3de graad
Juf Annik
Teamondersteuner/mentor