lagere school

juf Sarah
eerste leerjaar A
juf Leen
eerste leerjaar B
juf Lies
eerste leerjaar C
juf Liesbeth
Zorg 1ste leerjaar
juf Brigitte + Liesbeth
tweede leerjaar A
juf Elke + Mieke
tweede leerjaar B
juf Liszl
tweede leerjaar C
Juf Irène
zorg 2de leerjaar
juf Mieke
Zoco - zorg 1ste graad
juf Evi + meester Yani
derde leerjaar A
juf Els
derde leerjaar B
meester Stef
derde leerjaar C
juf Nes
zorg 3de leerjaar
juf Eline
vierde leerjaar A
juf Katleen
vierde leerjaar B
juf Kim
vierde leerjaar C
juf Kathy
zorg 4de leerjaar
juf Nele
Zoco - zorg 2de graad
juf Laura
vijfde leerjaar A
juf Marissa
vijfde leerjaar B
juf Julie
vijfde leerjaar C
juf Hilde
zorg 5de leerjaar
juf Maité
zesde leerjaar A
juf Fendi
zesde leerjaar B
meester Steven
zesde leerjaar C
juf Kathy
zorg 6de leerjaar
meester Jo
Zoco - zorg 3de graad
Juf Annik
Teamondersteuner/aanvangs begeleiding