Veldloop 27 september 2023

Op woensdag 27 september is er opnieuw onze traditionele veldloop. Die dag zullen al onze klassen van de lagere school het beste van zichzelf geven tijdens een heuse cross in het Prinsenbos. Ook de ouders krijgen de kans hun beste beentje voor te zetten. Zij zullen starten om 8.40 u. met de opwarming. De eigenlijke wedstrijd van de ouders start om 9.00 u. Nadien komt elk leerjaar aan de beurt, we starten met het eerste leerjaar. Lopen maar!

Bronzen medaille verkeer op school

Ook in 2023 stond de verkeerswerkgroep op onze school niet stil. De kiss-and-ride, de fluo-actie, deelname aan de Strapdag, voetgangersexamen, fietsexamen, … Al deze activiteiten resulteerden in een mooie onderscheiding. Een bronzen medaille verkeer op school. We zijn bijzonder fier en vastberaden om ook volgend kalenderjaar veel in te zetten op verkeersveiligheid.