Onze visie

De wereld

We gaan met onze leerlingen op zoek naar leerkansen en uitdagingen binnen en buiten de schoolmuren. Leerlingen worden gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn naar de wereld waarin we leven. We laten ons graag op sleeptouw nemen door mensen buiten het schoolteam. Het Prinsenbos, de verlengde tuin van onze school, is de ideale plek om te leren, te sporten, de natuur te ontdekken en tot rust en verwondering te komen.

Elkaar

Het team, de leerlingen en de ouders streven er samen naar om van onze school een warme plek te maken. Een plaats waar iedereen zich goed en geborgen voelt, waar we respectvol omgaan met en tijd maken voor elkaar. We zetten in op een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen om eigen grenzen te durven verleggen.

Kwaliteit

Op onze school werken we aan een kwaliteitsvolle, gedifferentieerde en uitdagende leeromgeving. We vertrekken regelmatig vanuit de leefwereld van de leerlingen en trachten hun blik te verruimen. De leerlingen worden aangemoedigd om gemotiveerd aan de slag te gaan. We kiezen voor gevarieerde en innovatieve werkvormen. We staan open voor verandering, reflecteren over onze eigen werking en bewaken onze opgebouwde expertise. Blijvende professionalisering en ondersteuning van onze teamleden vinden we essentieel.

Groei & talent

Een gedreven team wil de leerlingen een stevige basis geven om verder te bouwen aan hun toekomst. Sterktes en interesses van leerkrachten en leerlingen worden ingezet om elkaar te ondersteunen en uit te dagen. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. We focussen op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfsturing. Samen met de ouders staat ons leerkrachtenteam klaar om leerlingen te begeleiden en te helpen in dit groeiproces. Daarom leren we hen om keuzes te maken, planmatig te werken, problemen op te lossen, hun aanpak te evalueren en bij te sturen. Ze worden aan het denken gezet en aangemoedigd om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Download HIER de volledige tekst van het pedagogisch opvoedingsproject.