Inschrijven

Alle Grimbergse kleuter- en lagere scholen werken met één centraal aanmeldingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat jij als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven.

Instapdatum van het kind
Onderwijs Vlaanderen heeft een tool gecreëerd om de instapdatum te berekenen van je kind. Klik HIER om deze tool te openen. De uitkomst van deze tool geeft je de datum waarop je kind kan starten in de kleuterschool.

Aanmeldingsperiode voorrangsgroepen

Op 8 januari 2024 om 9 uur start de aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen.

Tot de voorrangsgroepen behoren:

 ● kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in een bepaalde school is ingeschreven (vnl. broers en zussen);
 ● kinderen van personeelsleden van een bepaalde school.

Deze voorrangsperiode eindigt op 22 januari 2024 om 10 uur. Kinderen uit de voorrangsgroepen die dan niet zijn aangemeld, verliezen hun voorrangsrecht.

Aanmeldingsperiode alle andere kinderen

Vanaf 27 februari 2024 om 9 uur kunnen alle andere kinderen aangemeld worden. Deze algemene aanmeldingsperiode eindigt op 19 maart 2024 om 16 uur. Kinderen die niet aangemeld werden tijdens deze periode, zullen pas vanaf 23 mei 2024 om 9 uur kunnen inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren.

Centraal aanmeldingssysteem

Klik HIER om je kind aan te melden op het centraal aanmeldingssysteem van Grimbergen.

Vrije plaatsen zonder aanmeldingssysteem

Donderdag 23 mei 2024 start de vrije aanmeldingsperiode in alle scholen van Grimbergen (vanaf geboortejaar 2013 tot 2022) . U kan uw kind laten aansluiten op de reeds bestaande wachtlijst (aanmeldingsperiode 27.02.2024 – 19.03.2024)

Dit kan door dit contactformulier in te vullen vanaf 23.05.2024 – middernacht (00:00u)
met vermelding van onderstaande gegevens:
naam, voornaam, geboortedatum van uw kind
naam, voornaam, GSM nummer en mailadres van beide ouders
en voor welke leeftijdsgroep (leerjaar) u zich wil aanmelden.

Heeft u nog vragen, aarzel zeker niet om het secretariaat op 022709480 te contacteren.