Bronzen medaille verkeer op school

Ook in 2023 stond de verkeerswerkgroep op onze school niet stil. De kiss-and-ride, de fluo-actie, deelname aan de Strapdag, voetgangersexamen, fietsexamen, … Al deze activiteiten resulteerden in een mooie onderscheiding. Een bronzen medaille verkeer op school. We zijn bijzonder fier en vastberaden om ook volgend kalenderjaar veel in te zetten op verkeersveiligheid.